آخرین اخبار

معاون پشتیبانی
تاریخ ایجاد خبر : 1398/6/6
ساعت ایجاد خبر : 16:12
شماره خبر : 1711

نام :غلامرضا

نام خانوادگي : دهقان

سمت : معاون پشتیبانی

تحصيلات :دکتری تخصصی بیوشیمی

شماره تماس دفتر: 33362280