آخرین اخبار

معاون فناوری و نو آوری
تاریخ ایجاد خبر : 1398/6/6
ساعت ایجاد خبر : 15:58
شماره خبر : 1710

نام : غلامرضا

نام خانوادگي : کیانی

سمت : معاون فناوری و نو آوری

تحصيلات : دکترای شيمي پليمر-نانو پليمر

شماره تماس دفتر: 33366205