جشنواره ایده مرکز رشد ارس

توضیحات :

ایده های پذیرش شده در جشنواره با استقرار در مرکز رشد واحدهای فناور ارس از مزایای ارائه تسهیلات مالی حمایتی،تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری ارس،تخصیص دفتر کار رایگان،تخفیف در هزینه اجاره سوله های صنعتی و کارگاه های تولیدی و مزایای قانونی فعالیت در مناطق آزاد و خدمات مشاوره و پشتیبانی برخوردار خواهند شد.

محورهای جشنواره:
کشاورزی نوین و فناوری های گلخانه ای
فناوری اطلاعات و ارتباطات
گردشگری
تجهیزات پزشکی
طراحی و تولید تجهیزات،قطعات و موارد مورد نیاز صنایع
اصلاح فرآیند تولید و افزایش بهره وری
دارو  وفرآورده های پیشرفته حوزه درمان
محصولات پیشرفته مبتی بر فناوری های شیمیایی
بازاریابی و خدمات تجاری سازی
انرژی های نو و تجدید پذیر

هزینه ثبت نام ظرفیت مانده تعیین تعداد عملیات خرید
رایگان نفر