کد خبر: Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تاریخ درج: Tuesday, November 13, 2018   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی

 

اراضی موقوفه با کاربری آموزشی در اختیار پارک قرار می گیرید

در جلسه مشترک رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و رئیس اداره اوقاف استان عنوان شد


روز دوشنبه 21 آبان 97 دکتر واعظی رئیس پارک علم و فناوری و حجت الاسلام علی مصائبی رئیس اداره کل اوقاف استان در جلسه ای مشترک موضوع همکاریهای فیمابین را بررسی نمودند. ایجاد انجمن خیرین حامی فناوری در استان با مشارکت پارک و اداره کل اوقاف استان و استفاده از اراضی موقوفه در اختیار اداره کل اوقاف استان به منظور تامین فضای مورد نیاز برای توسعه مراکز رشد تبریز و شهرستانهای استانی اهم موضوعات مطروحه در این جلسه بود.

 

Share نسخه مخصوص چاپ