کد خبر: Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تاریخ درج: Tuesday, November 6, 2018   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی

 

بازدید دکتر کشمیری از محصولات ارائه شده در غرفه پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

همزمان با برگزاری ششمین نمایشگاه و جشنواره نوآوری و فناوری ربع رشیدی، دکتر کشمیری مدیرکل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری، ضمن بازدید از نمایشگاه  از محصولات فناورانه ارائه شده توسط شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی  و مراکز رشد وابسته بازدید به عمل آورد.


Share نسخه مخصوص چاپ