کد خبر: Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تاریخ درج: Tuesday, November 6, 2018   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی

 

برنامه‌ریزی‌ مشترک پارک و منطقه آزاد ارس برای ایجاد شهرک فناوری در منطقه آزاد ارس

دکتر واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی در جلسه مشترک با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم و مدیر عامل منطقه آزاد ارس عنوان کرد


  • برنامه‌ریزی‌ مشترک پارک و منطقه آزاد ارس برای ایجاد شهرک فناوری در منطقه آزاد ارس و ارتقاء مرکز رشد منطقه آزاد ارس به پردیس انجام خواهد شد.
  • گسترش و توسعه مرکز رشد منطقه آزاد ارس و فعالیت در زمینه های تخصصی  از اولویت های پارک علم و فناوری اذربایجان شرقی می‌باشد.
  • مطابق آسیب شناسی انجام شده توسط پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی مشکل عمده شرکت‌های فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌ها فروش و بازاریابی محصولات می‌باشد.
  • با استفاده از پتانسیل منطقه آزاد ارس و تسهیلات قابل ارائه در این منطقه می توان شرکت‌های رشد یافته را پس از خروج از مرکز رشد و پارک‌ها در منطقه آزاد مستقر نمود و از پتانسیل فروش منطقه بهره مند شد.
  • پارک علم و فناوری آذربایجان‌شرقی آماده سرمایه گذاری و مشارکت در صندوق پژوهش و فناوری منطقه آزاد ارس می‌باشد.
  • استقرار 70 واحدفناور در مرکز رشد منطقه آزاد ارس برنامه کوتاه مدت پارک برای این منطقه است.
  • توسعه فضای فیزیکی مرکز رشد با مشارکت منطقه آزاد برای استقرار این واحدها ضروری می‌باشد.

Share نسخه مخصوص چاپ