کد خبر: Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تاریخ درج: Sunday, November 4, 2018   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی

 

در پارک علم و فناوری برگزار شد: کارگاه "چگونه یک طرح توجیهی کارآمد و واقعی تدوین کنیم"


کارگاه آموزشی  "چگونه یک طرح توجیهی کارآمد و واقعی تدوین کنیم"شنبه 12 آبان ماه 1397 با حضور  واحدهای فناور مستقر در پارک و مراکز رشد استان در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری آذربایحان شرقی  برگزار شد.این کارگاه ازمجموعه دوره های آموزشی برنامه ریزی شده در ششمین جشنواره و نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی نمایشگاه بود که با هدف   توانمندسازی شرکت های فناوری در زمینه تدوین برنامه کسب و کار  برگزار گردید.
دکتر حسین سلیمانی رئیس صندوق پژوهش و فناوری تجهیزات پزشکی کشور، مدرس این دوره بود.
Share نسخه مخصوص چاپ