کد خبر: Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تاریخ درج: Saturday, November 3, 2018   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی

 

بازدید دکتر بهشتی عضو شورای اسلامی شهر تبریز و مهندس موسایی قائم مقام شهردار تبریزاز غرفه پارک


همزمان با برگزاری ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی، دکتر محمد باقر بهشتی نماینده مردم تبریز در شورای اسلامی شهر تبریز و مهندس رسول موسایی قائم مقام شهردار تبریز از غرفه پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی بازدید نمودند و مذاکراتی در زمینه بهره مندی  شهرداری تبریز از  تولیدات و فناوری های شرکت های مستقر در پارک و مراکز رشد و همچنین لزوم حمایت تمامی دستگاه های استانی از پارک با حضور دکتر واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی صورت پذیرفت. در این دیدار محصولات و توانمندی های شرکت های مستقر در پارک در زمینه خدمات شهری، شهر هوشمند برای استفاده در بهبود خدمات شهرداری به شهروندان معرفی گردید.

Share نسخه مخصوص چاپ