کد خبر: Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تاریخ درج: Friday, November 2, 2018   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی

 

امضا تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان

در راستای توسعه تعاملات فیمابین و استفاده از پتانسیل طرفین در جهت برقراری ارتباط موثر در انجام فعالیت های مشترک آموزشی، پژوهشی واجرایی، تفاهم نامه همکاری مابین پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی و دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی به امضا رسید. 


این تفاهم نامه با هدف برنامه ریزی انجام فعالیت های مشترک آموزشی، پژوهشی و اجرایی- استفاده از پتانسیل طرفین به منظور توسعه اشتغال زایی و کارآفرینی- رونق بخشی مقوله فناوری از طریق فعال سازی و توسعه مراکز نوآوری- ارائه الگوی مناسب تعامل و همکاری بین دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری در کشور، همزمان با بازدید ریاست و معاونین پارک علم و فناوری از غرفه دانشگاه جامع علمی کاربردی در ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی توسط دکتر عبدالرضا واعظی رییس پارک علم و فناوری و دکتر فرزان قالیچی رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان آذربایجان شرقی امضا و مبادله شد.

Share نسخه مخصوص چاپ