کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 25   |   تاریخ درج: Wednesday, April 19, 2017   |   ساعت: 8:58 AM   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی

 

آگهی مناقصه واگذاری فعالیت های نگهبانی (نوبت دوم)


پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی در نظر دارد فعالیتهای نگهبانی خود را در سال 1396 از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از داوطلبین واجد صلاحیت دعوت به عمل می آید تا برای دریافت فرم شرایط شرکت در مناقصه با در دست داشتن مجوز فعالیت از پلیس پیشگیری فرمانده محترم انتظامی استان در مورد نگهبانی حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی به نشانی تبریز شهرک اندیشه جاده کرجان ، پارک علم و فناوری ، دبیرخانه اطاق 127 مراجعه و پس از تکمیل فرمهای مربوطه برابر مقررات مربوطه آن را به همان محل تحویل و رسید اخذ فرمایند.

 

                                                                                              روابط عمومی و امور بین الملل پارک

Share نسخه مخصوص چاپ