کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 1479   |   تاریخ درج: Tuesday, February 14, 2017   |   ساعت: 11:18 AM   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی

 

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه پیام نور استان و پارک علم و فناوری استان


در آستانه قیام 29 بهمن تبریز روز دوشنبه 25 بهمن 1395تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی و دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی با موضوع همکاری دوجانبه پارک و دانشگاه در زمینه تحقیقات، جذب ایده، تبدیل ایده به محصول، حمایت از فناوران، تجاری سازی و توسعه بازار، به مدت 5 سال مبادله شد.
این مراسم  در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی با حضور ریاست پارک علم و فناوری آقای دکتر محمد علی حسینپورفیضی و معاون پشتیبانی پارک علم و فناوری آقای دکتر محمد رضوانی و ریاست دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی آقای دکتر بخشعلی معصومی و مدیر ارتباط با صتعت و کارآفرین دانشگاه پیام نور استان آقای دکترمحمدزاده برگزار شد .

Share نسخه مخصوص چاپ