کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 1648   |   تاریخ درج: Monday, December 12, 2016   |   ساعت: 10:37 AM   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی

 

نشست پارک و بیمه تامین اجتماعی استان


روز شنبه 20 آذر 95 نشست مشترک پارک و بیمه تامین اجتماعی استان در محل سالن جلسات پارک علم وفناوری استان آذربایجان  برگزار شد. این نشست به منظور آشنایی شرکت های دانش بنیان استان و شرکت‌های مستقر در پارک با مقررات بیمه تامین اجتماعی و تسهیلات مربوط به شركت های دانش بنیان با حضور رئیس پارک و دکتر سمساری مدير کل بیمه تامین اجتماعی و جمعی از شرکت دانش بنیان برگزار شد. 

در این نشست دکتر پورفیض، رئیس پارک علم و فن آوری استان  با تأکید بر نقش شرکت های دانش بنیان در عملیاتی نمودن سیاستهای اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری ، حمایت از شرکتهای دانش بنیان و پشتیبانی  را ضروری دانسته و افزود تعامل سازنده سازمانها با این شرکتها و ارائه تسهیلات خاص برای آنان بسیار راهگشا خواهد بود. در ادامه دکتر میرمحسنی، معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فن آوری استان گزارشی از وضعیت فعلی شرکت های دانش بنیان استان ارائه نمود. ایشان تعداد شرکت های دانش بنیان استان را ٨٥ شرکت اعلام نمود و بر لزوم افزایش تعداد این شرکت ها در سطح استان با توجه به جایگاه صنعتی و اقتصاد استان آذربایجان شرقی تاکید کرد. ایشان  اذعان داشت توسعه کمی شرکتها و موسسات دانش بنیان مستلزم نگرشی ویژه می باشد تا با ایجاد انگیزه و تسهیلات خاص،اهداف اقتصاد دانش بنیان به عنوان رکن اساسی اقتصاد مقاومتی محقق گردد.

دکتر جعفر سمساری، مدیر کل تأمین اجتماعی استان،  در این نشست ضمن ارائه گزارش عملکرد اداره کل تأمین اجتماعی استان در حوزه اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان، با اشاره به نقش مؤثر سازمان تأمین اجتماعی در ایجاد امنیت و آرامش خاطر بین نیروهای مولد جامعه، بر کارکرد این سازمان در بهبود فضای کسب و کار تأکید نموده و اذعان داشت، سازمان تأمین اجتماعی در جهت تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، همواره پشتیبان شرکتها و موسسات دانش بنیان بوده و در چارچوب قوانین و مقررات، زمینه پرورش ایده های خلاق و بدیع را فراهم آورده است.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان با بیان اینکه تشکیل جلسات هم اندیشی ضمن ارتقای آگاهی مخاطبین از قوانین و مقررات، موجبات تسهیل و روانسازی امور را فراهم خواهد آورد، به تسهیلات موضوع ماده ٤٠ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره نموده و تصریح کرد براساس بخشنامه ها و آیین نامه های سازمان تأمین اجتماعی، مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی – مهندسی ثابت بوده و اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه خواهد بود، افزود در این قراردادها ارائه مفاصا حساب بدون اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان صورت می پذیرد.

جعفر سمساری خاطر نشان کرد علاوه بر کارگاههای مذکور،  بر اساس دستورالعمل نحوه شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در این قراردادها نیز، در مواردی که پیمانکار شخصیت حقوقی داشته و دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد، از محاسبه و مطالبه حق بیمه قراداد معاف بوده و وصول حق بیمه کارکنان آنان بر اساس گزارشات بازرسی از دفاتر و اسناد قانونی صورت خواهد پذیرفت و در صورتی که لیست و حق بیمه کارکنان خود را ماهیانه به شعب سازمان ارائه و پرداخت نموده باشند، با ارائه تعهدنامه مبنی بر ارائه دفاتر و اسناد قانونی جهت حسابرسی، میتوانند مفاصا حساب قرارداد را دریافت نمایند.

وی با بیان اینکه ارائه مفاصا حساب به کارگاههایی که لیست و حق بیمه خود را ارائه ننموده اند، منوط به حسابرسی از دفاتر قانونی آنان خواهد بود، خاطر نشان کرد در مواردی که پیمانکار، فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارائه آن خودداری نمایند، قراردادها مکانیکی منظور گردیده و بر این مبنا، حق بیمه آن محاسبه و مطالبه خواهد گردید.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان افزود، سازمان تأمین اجتماعی سازمانی عمومی و غیر دولتی است که منابع آن از محل وصول حق بیمه تأمین می گردد و هر چه فضای کسب و کار رونق یافته و اشتغال بیشتر باشد، ضریب حمایت (نسبت تعداد بیمه شدگان به مستمری بگیران) افزایش یافته و زمینه انجام به هنگام تعهدات فراهم خواهد شد..

در ادامه این جلسه، کارفرمایان موسسات و شرکتهای دانش بنیان حاضر در جلسه، سوالات و ابهامات خود در خصوص قوانین و مقررات تأمین اجتماعی را مطرح و این سوالات توسط کارشناسان سازمان پاسخ داده شد.

Share نسخه مخصوص چاپ