کد مطلب : Culture 'en' is a neutral culture. It cannot be used in formatting and parsing and therefore cannot be set as the thread's current culture.  |   تعداد نظرات: 0   |   تعداد بازدیدها: 1533   |   تاریخ درج: Tuesday, November 15, 2016   |   ساعت: 2:21 PM   |   منبع / نویسنده مطلب: روابط عمومی

 

مصاحبه دکتر حسینپور فیضی رئیس پارک با نشریه تعامل در مورد پارکهای علم وفناوری


مصاحبه دکتر حسینپور فیضی رئیس پارک با نشریه تعامل در مورد پارکهای علم وفناوری شماره 5

آبان ماه 1395 ویژه اقتصاد دانش بنیان

Share نسخه مخصوص چاپ